Over Entermed

Het Nederlandse bedrijf Entermed is opgericht in 1976 en is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van behandelunits (Futurent) voor de Keel, Neus en Oor specialismen.Internationaal gezien concentreert het bedrijf zich op het verwerven, ontwikkelen en uitvinden van kwaliteitsapparatuur voor KNO afdelingen in ziekenhuizen en privé klinieken.Het Entermed-KNO Export is gericht op de internationale marketing en het wereldwijd distribueren van het Entermed assortiment door middel van zijn internationale distributeurnetwerk. Dit alles vindt plaats vanuit de Entermed vestigingen in Montfoort en Dubai. Entermed levert zijn product in ruim 45 landen in Europa, het Midden Oosten en Azië.

Onze Missie

Entermed is leverancier van medische apparatuur en heeft zich als missie gesteld om een volwaardig partner voor haar klanten te zijn. Onze klanten zijn ziekenhuizen en klinieken die een Keel-Neus-Oor (KNO) praktijk voeren. Entermed wil een volwaardig partner zijn door goed te luisteren naar haar klanten. Met deze feedback zullen de producten en processen continu verbeterd worden. Entermed is op zoek naar oplossingen die de dienstverlening aan de patiënten kan verbeteren.

 

Om aan deze missie een goede invulling te geven heeft Entermed een kwaliteitsmanagement systeem opgezet dat ISO 13485 gecertificeerd is door de Dekra.De belangrijkste onderdelen van dit kwaliteitsbeleid zijn:Alle processen worden uitgevoerd volgens vastgelegde procedures. Deze procedures worden minstens 1 keer per jaar geëvalueerd op hun effectiviteit.
De wensen van de markt worden voortdurend getoetst aan de hand van een product market surveillance.

 

Alle medewerkers van Entermed zijn geïnstrueerd op het vigilante principe. Dat betekent dat proactief nagedacht wordt over veilig gebruik van Entermed producten.Een gestructureerde methode voor het herkennen en behandelen van klachten. Deze methode van behandelen van klachten zorgt ervoor dat Entermed een lerende organisatie is.De producten van Entermed voldoen aan de vereiste wet en regelgeving zoals vastgelegd in de Europese richtlijnen.

 

Entermed is zeer geïnteresseerd in uw mening over onze kwaliteit. Voor vragen, opmerkingen of goede adviezen kunt u gerust contact met ons opnemen.